Behandlingen

Behandlingen på GDB foregår ud fra den overbevisning, at der inde bag dit misbrug gemmer sig et menneske, og at du faktisk har potentiale til at mobilisere de ressourcer, du behøver for at nå dine egne nye mål.

Dagbehandlingen tilsigter et terapeutisk fællesskab hvor der arbejdes interaktivt med

Adfærd

Adfærd

Attituder

Attituder

Roller

Roller

Relationer

Relationer

og Systembevidsthed

og Systembevidsthed

På GDB benytter vi os af de inkluderende praksisprincipper som delagtiggørelse, ligeværd og medbestemmelse mellem dig og behandlerne.

  • Vi arbejder ud fra et helhedsorienteret menneskesyn, hvor det handler om at hjælpe den enkelte til at skabe mening i eget liv.
  • Et vigtigt fundament i behandlingen på GDB er en praktisk struktureret hverdag med forudsigelige, overskuelige og trygge rammer, hvor der altid skal være plads og tid til den enkelte.
  • Du har faste mødetider og faste tider til de forskellige programpunkter i løbet af dagen.
  • Programpunkterne er løsningsorienteret gruppeterapi, individuelle terapeutiske samtaler, temadage, undervisning, meditation, workshops, fysisk træning samt fælles morgenmad og frokost med sund kost.

For mere information

Hvis du ønsker at komme i gang med din behandling på GDB kan du skrive os en email eller ringe til os

Daglig Leder: Heidi Lykke Jørgensen