Samarbejdspartnere

Borgere som ønsker at gå i dagbehandling på Gydevang visiteres gennem deres kommuner.

Borgeren optages i behandlingsenheden gennem en visiterende for-samtale, for at sikre at borgeren får det rette behandlingstilbud.

Deltagerne skal være stoffri når de starter i Dagbehandlingen. GDB hjælper gerne til med at finde et egnet tilbud; det er vigtigt at afgiftningen er lægeligt ledet og at metoderne ikke konflikter med den fortsatte behandling som skal foregå her på GDB.

  • Hvert forløb startes med en grundig anamnese / screening ved indskrivning; i samarbejde med borger og kommunal aktør afdækkes umiddelbare problemområder og der lægges en foreløbig behandlingsplan for forløbet.
  • Målsætninger og fremskridts-notater vil månedligt tilsendes borgerens sagsbehandler, og endelig status leveres i god tid inden forløbets afslutning.
  • Denne behandlingsplan vil typisk revideres og præciseres i løbet af 1. måned i behandling, når der er opnået bedre kendskab til borgerens ønsker og ressourcer.
  • Vi tilstræber et tæt samarbejde ml. borger, sagsbehandler, evt. anden kommunal aktør og behandlerne her på GDB.

Vi vil hele tiden have øje for hvorledes borgerens livskvalitet kan optimeres, og hvordan borgerens ønsker kan blive til virkelighed efter forløbet.

Samarbejdspartnere

Og derfor er det vigtigt at forløbet ikke afsluttes uden at borgeren er afklaret, og udstyret med de fornødne værktøjer til at undgå nyt misbrug, og har både bolig og er i g2ang med enten arbejde eller uddannelse.

 Og derfor er det vigtigt at forløbet ikke afsluttes uden at borgeren er afklaret, og udstyret med de fornødne værktøjer til at undgå nyt  misbrug, og har både bolig og er i g2ang med enten arbejde  eller uddannelse.

Alle skal have noget at tage sig til, noget som hver enkel borger synes er mere spændende end misbruget. Ellers er tilbagefald alt for sandsynligt.

Samarabejdspartnere

Behandlingens indhold og længde vil være individuelt tilrettelagt, dog vil en typisk behandling vare 3 måneder, evt. 2 x 3 måneder. Vi lægger vægt på et tæt samarbejde med visiterende myndighed og tager udgangspunkt i den eksisterende handleplan.

Samarabejdspartnere

Ved indskrivning, evt. afbrydelse og afslutning vil der altid foreligge skriftlig dokumentation for borgerens udbytte af forløbet.

www.tilbudsportalen.dk

For mere information

Hvis du ønsker at komme i gang med din behandling på GDB kan du skrive os en email eller ringe til os

Daglig Leder: Heidi Lykke Jørgensen