Metode og målet

I terapien har vi en socialpædagogisk, kognitiv og psykodynamisk tilgang.

Den enkelte borger skal bl.a. arbejde med at adskille den ”stoffrie del” fra den ”misbrugende del”.

Det er ligeledes vigtigt, at borger bliver bevidst om egne handlemønstre og adfærd samt opnår redskaber til håndtering af stoftrang. Der lægges derfor stor vægt på motivationsfaktoren, da den har stor betydning for både behandlingsarbejdet såvel som fastholdelsen af et stoffrit liv.

Metode og målet
Metode og målet

Vi fokuserer på den enkelte borger bliver afklaret, motiveret og forberedt til et stoffrit liv.

Metode og målet

Vi hjælper borgeren til at fastholde den plan som er lagt i samarbejde med visiterende myndighed.

Målet er at skabe en indre forandring og bearbejdning hos borgeren,
der giver motivation til at tage ansvar for eget liv og se værdierne i et stoffrit liv.

For mere information

Hvis du ønsker at komme i gang med din behandling på GDB kan du skrive os en email eller ringe til os

Daglig Leder: Heidi Lykke Jørgensen