Løsningsorienteret gruppeterapi

Løsningsorienteret gruppeterapi giver dig mulighed for at arbejde med dine personlige problemer via sparring med de andre i dagbehandlingen.

Den giver dig også mulighed for at arbejde med indbyrdes relationer, adfærd og reaktionsmønstre.

Løsningsorienteret gruppeterapi

I gruppeprocessen lægger vi stor vægt på, at der er tydelige rammer for, hvordan man udveksler og gør brug af hinandens erfaringer.

Løsningsorienteret gruppeterapi

I det terapeutiske gruppearbejde er der således klare grupperegler, som sikrer en spørgende tilgang, og begrænser mulighederne for at stemple eller ”diagnosticere” hinanden.

For hver enkelte er det her legitimt at undlade at svar

  • Lige som man kan give udtryk for at man ikke er parat til at svare på spørgsmål fra hverken gruppeleder eller øvrige deltagere i gruppen.
  • Endvidere har metoden en struktureret feedback model, som forebygger negative projektioner.
  • Der kan ind imellem forekomme skriftlige opgaver, som du kan vælge også at bruge i gruppeterapien.
Løsningsorienteret gruppeterapi

For mere information

Hvis du ønsker at komme i gang med din behandling på GDB kan du skrive os en email eller ringe til os

Daglig Leder: Heidi Lykke Jørgensen